hesje verkeersregelaarHet regelen van het verkeer door verkeersregelaars is nu wettelijk geregeld. Dit houdt in dat weggebruikers verplicht zijn de tekens van een verkeersregelaar op te volgen. Bij het niet opvolgen van een teken kan proces-verbaal worden opgemaakt, mits het gegeven teken voldoet aan de voorschriften en er minstens één getuige is. Sinds 1 maart 2009 zijn er ook nieuwe regels bijgekomen en is een nieuw hesje ontworpen, conform de Europese richtlijnen.

Eisen m.b.t. het verkeersregelen:

  • De verkeersregelaar moet de opleiding verkeersregelaar voltooid hebben
  • Voor de opleiding van verkeersregelaars die optreden bij evenementen zoals de wandelavondvierdaagse, kan worden volstaan met een verkorte instructie
  • De verkeersregelaar moet tenminste 16 jaar oud zijn
  • De verkeersregelaar moet duidelijk herkenbaar zijn (hesje)
  • De verkeersregelaar moet verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid
  • De organisator van het evenement dient deze verzekering af te sluiten
  • De verkeersregelaar dient in het bezit te zijn van een zogenaamd ‘aanstellingpasje verkeersregelaar’. Deze pasjes worden uitgegeven door Stichting Verkeersregelaars Nederland en hebben een geldigheidsduur van één jaar.
Back to top