Verkeersregelaars Goirle

Het regelen van het verkeer was vroeger uitsluitend een taak van de politie. Sinds 1 mei 2000 is de "Regeling Verkeersregelaars" van kracht, en mogen ook anderen verkeer regelen. Voor de regio Tilburg zijn wij één van de aangewezen partijen.

VKR Goirle bestaat sinds maart 2011 en is ontstaan uit de poule van verkeersregelaars van de Stichting Vierdaagse Goirle. De vraag voor verkeersregelaars was dermate groot, dat voor verzelfstandiging is gekozen.
Binnen onze stichting is een poule van ongeveer 45 verkeersregelaars actief. Samen met deze vrijwilligers gaan we regelmatig op pad om als verkeersregelaar 'op te treden' bij tal van evenementen in de regio Tilburg.
Onze verkeersregelaars zijn enthousiaste mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Uiteraard zijn ze ook voorzien van de juiste hulpmiddelen en eigen portofoons. Ongeveer vier keer per jaar organiseren we een bijeenkomst om met elkaar te praten, ervaringen uit te wisselen, een cursus te volgen en gezellig samen te zijn.

VKR Goirle begeleidt het verkeer bij een groot aantal evenementen in de regio Tilburg, zoals bijvoorbeeld:

  • Carnavalsoptochten (o.a. Goirle, Riel, Berkel-Enschot)
  • Festivals (Oranjefestival Leypark, Dancetour Tilburg, Festival Mundial e.d.)
  • Wedstrijden (ZLM Stratenloop, Tilburg Ten Miles, 5 Mijl van Tilburg e.d.)

Wat kan VKR Goirle voor u betekenen?

VKR Goirle levert verkeersregelaars voor evenementen en biedt daarnaast ondersteuning bij het opstellen van verkeersplannen en dergelijke.

Waarom verkeersregelaars?

Verkeersregelaars zijn nodig bij nagenoeg iedere activiteit die plaatsvindt op de openbare weg. Activiteiten waarvoor vergunning is verleend, en waarvan de gemeente heeft bepaald dat inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is. Door de grote hoeveelheid van activiteiten, van groot tot klein, is het voor de politie onmogelijk om al het verkeer te regelen. Maar met de inzet van verkeersregelaars kunnen de activiteiten op een veilige manier doorgang vinden.

Vaststelling aantal verkeersregelaars

Of en hoeveel verkeersregelaars er moeten worden ingezet bij een evenement of activiteit, bepaalt de gemeente in samenspraak met de politie.
Deze beoordeling maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag die door de organisatoren van de activiteit is ingediend bij de gemeente.
Het (minimaal) aantal vereiste verkeersregelaars wordt opgenomen in de uiteindelijke vergunning of ontheffing.

Soorten verkeersregelaars

De wetgever maakt onderscheid tussen verkeersregelaars die slechts eenmaal optreden en verkeersregelaars die voor een langere periode  (maximaal 1 jaar) optreden. Daarnaast zijn er de beroepsverkeersregelaars. VKR Goirle werkt uitsluitend met evenementenregelaars voor een langere periode.

 

Back to top